Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Historia i podstawa prawna działalności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, uchwałą Samorządu Województwa Dolnośląskiego, powołano do życia 1 września 2010 roku. Jednak nasza historia sięga roku 1968, kiedy powstała, jako 5 w Polsce, Państwowa Szkoła Pracowników Socjalnych przy Medycznym Studium Zawodowym. Szkoła kształcąc w zawodzie pomocowym przechodzi różne przeobrażenia dotyczące jej nazwy i charakteru kształcenia. Kluczowym, dla rozwoju Szkoły, momentem jest otrzymanie w 1997 roku samodzielnej siedziby przy ul. Hubskiej 7, co pozwala nam na wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły.

Wierni tradycji niesienia pomocy potrzebującym – tworzymy służbę publiczną w:
2002 roku rozpoczynamy kształcenie w zawodzie „opiekun w domu pomocy społecznej” i „opiekunka środowiskowa”,
2004 roku rozpoczynamy kształcenie w zawodzie „terapeuta zajęciowy”,
2008 roku kształcenie rozpoczynają słuchacze w zawodzie „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny",
2009 roku w proponujemy również kształcenie w zawodzie „technik masażysta” i „asystent osoby niepełnosprawnej”.

Istniejąca, do 31 sierpnia 2010 roku Szkoła Policealna Służb Społecznych przekształca się
w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dając początek funkcjonowaniu:
- Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznych,
- Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych,

- Zasadniczej Szkole Zawodowej Opiekunów Medycznych dla Dorosłych.

Podstawa prawna działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Statut Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu

Statut Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych we Wrocławiu

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Placówka Samorządu Województwa Dolnośląskiego