Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Zajęcia praktyczne

ważne jest to,
gdzie i u kogo słuchacz stawiać będzie pierwsze kroki w pracy socjalnej,
jaki warsztat i jaki mistrz będzie jego pierwszym przewodnikiem.

Zajęcia praktyczne realizujemy w trakcie każdego semestru. Odbywają się one w placówkach szkolenia praktycznego po okiem nauczycieli zajęć praktycznych. Ich celem jest weryfikowanie teorii, nabywanie kierunkowych umiejętność i budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi placówki.


Zajęcia praktyczne dają szansę wyzwalania aktywności, podejmowania prób działania, uczą rozmawiania z ludźmi, sprawdzania się w sytuacjach niesienia pomocy. Łatwiej wyzwala się to u boku pracownika, który działa zgodnie z etyką zawodową. Stąd też niezmiernie ważne jest to, gdzie i u kogo słuchacz stawiać będzie pierwsze kroki w pracy socjalnej, jaki warsztat i jaki mistrz będzie jego pierwszym przewodnikiem.

prac pieleg

Zajęcia praktyczne realizowane są indywidualnie pod kierunkiem instruktora-pracownika placówki, przy współudziale nauczyciela szkoły. Dobór placówek podyktowany jest specyfiką szkoły, odpowiada aktualnym potrzebom środowiska lokalnego. Różnorodność stawianych przed słuchaczem zadań wynika z celów stawianych tej formie zajęć. Zależy nam, aby słuchacze ugruntowali swą wiedzę o funkcjonowaniu placówek, poznali potrzeby klientów oraz możliwości ich zaspokajania poprzez poznanie metod pracy stosowanych w danej placówce. Przede wszystkim zależy nam na kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów klienta (z zachowaniem umiejętności prawidłowego komunikowania się), organizowania aktywnej postawy własnej i innych, a także podejmowania profesjonalnych działań wynikających z potrzeb.