Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Praktyki zawodowe

uczeń i mistrz

Oferowane przez nas praktyki zawodowe są nieodłącznym elementem przygotowania słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i socjalnych. Praktyka zawodowa służy naszym słuchaczom w doskonaleniu specjalistycznych umiejętności oraz w wypracowaniu u nich pożądanych postaw zawodowych.

zespoowe
W kształceniu praktycznym kierujemy się zasadą, która polega na stworzeniu relacji uczeń i mistrz
. Ważne jest dla nas, aby uczeń był traktowany w szkole, w procesie nauczania, w sposób indywidualny. Taka formuła współpracy między uczeniem, a nauczycielem- instruktorem pozwala na kompleksowe przygotowanie ucznia  do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Pozwala w sposób profesjonalny zapoznać go z mechanizmami pracy i funkcjonowania placówek opiekuńczych. Umożliwia również na aktywnie włączanie się ucznia w przebieg działań opiekuńczych. Ponadto, daje słuchaczowi pewność podejmowania działań w zakresie rozwiązywania praktycznych dylematów zawodowych, wyciągania wniosków, analizowania, wnoszenia postulatów oraz pomiaru skuteczności podejmowanych działań.

Praktyki zawodowe realizowane są placówkach, pod okiem nauczyciela-instruktora. Odbywają się one najczęściej w miejscu zamieszkania, w środowisku, które jest częściowo znane słuchaczom.

Nasi słuchacze odbywają praktykę zawodową w następujących instytucjach: placówki pomocy społecznej (domy pomocy społecznej), zakłady opiekuńczo – lecznicze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się udzielaniem profesjonalnej pomocy, ośrodki rehabilitacji, poradnie terapii zajęciowej, świetlice środowiskowe, przedszkola i żłobki.