Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Kierunek: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to jeden z najbardziej pożądanych zawodów medycznych w zakresie rehabilitacji i terapii. Zajęcia terapeuta zajęciowy prowadzi za pomocą różnych metod i techniki dla ludzi dorosłych, młodzieży, dzieci, chorych i zdrowych, na przykład: zajęć: plastycznych, kulinarnych, krawieckich, dziewiarskich, haftu, wyrobu ceramiki, malowania na szkle.

Terapeuta zajęciowy jest przygotowany do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. W swoje pracy terapeuta zajęciowy dostosowuje zajęcia do stanu zdrowia człowieka, jego potrzeb, zainteresowań oraz ogólnej jego sytuacji społecznej. Celem każdych zajęć jest wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej organizmu, utrzymywanie i usprawnianie sfery psychicznej i społecznej. 

prac terapeutyczna

Nauka bezpłatna - jesteśmy szkołą publiczną Samorządu Województwa Dolnośląksiego Dolny Slask

Wymagania psychofizyczne w zawodzie

Terapeuta zajęciowy powinien być osobą  autentyczną, szczerą, uczciwą, odpowiedzialną gotową do współdziałania w zespole terapeutycznym. Powinien wykazywać się empatią, życzliwością, opiekuńczością i umiejętnością słuchania. Powinien być osobą radosną, pomocną, samodzielną oraz kreatywną. Powinien szanować bezwarunkowo drugiego człowieka. 

Forma kształcenia:
stacjonarna - od poniedziałku do piatku
popołudniu - trzy razy w tygodniu od godziny 15.30 do 20.30

Czas nauki: 2 lata (cztery semestry)

Nauka bezpłatna - szkoła publiczna (Placówka Samorządu Województwa Dolnośląskiego)
Świadectwo szkoły średniej [matury nie wymagamy]

t3

 

 Uzyskana wiedza na kierunku terapeuta zajęciowy

 • o sytuacji zdrowotnej pacjenta /podopiecznego/klienta
 • o problemach psycho–społecznych pacjenta / klienta
 • o rehabilitacji fizycznej, psychicznej i zawodowej
 • o metodach i technikach terapii zajęciowej stosowanych w leczeniu podopiecznych

 

tz1

 

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności:

 • wiedza w zakresie projektowania, organizowana i prowadzenia pracowni terapii zajęciowej
 • umiejętność planowania pracy indywidualnej i grupowej dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, monitorowania jej przebiegu
 • zdolność do współpracy z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciow
 • umiejętność motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji oraz organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy zdrowia i sprawności
 • umiejętność oceniania sytuacji społeczno-zdrowotnej pacjenta i projektowania terapii zajęciowej do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb indywidualnych pacjenta
 • zdolność do organizowania w ramach terapii zajęciowej – zajęć: sportowych, plastycznych, kulinarnych, krawieckich, dziewiarskich, haftu, wyrobu ceramiki, malowania na szkle.
 • umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • umiejętność tworzenia klimatu i atmosfery do pracy twórczej w grupach podopiecznych
 • umiejętność organizowania w ramach terapii zajęciowej spotkań, imprez towarzyskich, uroczystości, itp,
 • wiedza i biegłość prowadzenia dokumentacji terapeutycznej w pracy z pacjentem
 • promowanie zdrowego stylu życia

tz3

Przedmioty:

 • anatomia i fizjologia, patologia
 • edukacja zdrowotna
 • podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii, podstawy prawa i ekonomiki
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • technologie informatyczne
 • terapia zajęciowa
 • metodyka organizacji czasu wolnego
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • język obcy: niemiecki
 • język migowy
 • pracowania zajęć praktycznych
 • pracownia terapii zajęciowej
 • pracownia rehabilitacji i kinezyterapii
 • pracownia komunikacji 
 • zajęcia praktyczne w naszej profesjonalnie wyposażonej pracowni terapii zajęciowej 

 

tz4

Dyplom

Ukończenie nauki w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu jest ośrodkiem egzaminacyjnym).

Dyplom (wraz Suplementem EUROPASS) jaki uzyskuje absolwent potwierdza szczegółowo jego kwalifikacje w zawodzie. Dyplom ten jest uznawany w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących). Europass-Suplement do Dyplomu jest wydawany bezpłatnie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w języku polskim oraz w wersji angielskiej lub niemieckiej na życzenie. 

Rynek pracy dla terapeuty zajęciowego

 • instytucje i ośrodki rehabilitacji, oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo–leczniczych, ośrodki leczenia odwykowego
 • domy pomocy społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • świetlice środowiskowe
 • zakłady karne
 • przedszkola integracyjne 
 • własna pracownia terapii zajęciowej 

 

tz2

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie terapeuta zajęciowy?

 • możesz nauczyć się pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych
 • nauczysz się pokonywać stres i poznasz sposoby na wyciszenie
 • poza ćwiczeniami fizycznymi poznasz muzykę, taniec, zdrowe odżywianie, a nawet literaturę i poezję do podniesienia jakości życia i sprawności fizycznej człowieka
 • poznasz kolegów i przyjaciół, ludzi w różnym wieku, nauczysz się organizować różne imprezy okolicznościowe (turnieje sportowe, imieniny, święta, bale karnawałowe, turnusy rehabilitacyjne)

Tu → Zobacz nasz Informator o zawodach 

Dokumenty rekrutacyjne na kierunek terapeuta zajęciowy już można dostarczyć do  szkoły listownie lub osobiście. Pracownicy biura pomogą Wam - odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące kierunków kształcenia.

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu, 
ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
Zapisy w sekretariacie pokój nr 113 
od poniedziałku do piatku od godziny 7.30 do 15.30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. /fax: 71 367 62 10, 71 367 86 66 tel. kom. 500 158 243