Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Kierunek: Technik Masażysta

Forma kształcenia:
stacjonarna - od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 15.00 
lub popołudniu trzy razy w tygodniu od godziny 15.30 do 20.30

Czas nauki: 2 lata
Świadectwo szkoły średniej [bez matury]
Nauka bezpłatna - jestesmy szkołą publiczną

pr mas1

Nauka bezpłatna - jesteśmy szkołą publiczną Samorządu Województwa Dolnośląksiego Dolny Slask

Uzyskana wiedza na kierunku technik masażysta

 • anatomia i fizjologia
 • zdrowie publiczne
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • podstawy psychologii
 • teoria masażu
 • pracownia masażu
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • technologia informacyjna w zawodzie

zespoowe

 Uzyskane umiejętności i kwalifikacje na kierunku technik masażysta

 • wiedza z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem
 • zasady i techniki podstawowych metod masażu
 • wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka
 • masaż klasyczny w profilaktyce i leczeniu
 • wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych,
 • stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych
 • masaż punktowy
 • masaż metodą Shantala
 • masaż sportowy
 • masaż kosmetyczny,
 • prowadzenie dokumentacji pacjenta
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
 • współpracowanie w zespole terapeutycznym
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej 

tm1 Rynek pracy dla technika masażysty

 • zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) lecznictwa uzdrowiskowego
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) w przychodniach
 • zespoły rehabilitacyjne zakładów pracy chronionej
 • zespoły rehabilitacyjne turnusów rehabilitacyjnych
 • gabinety odnowy biologicznej
 • gabinety SPA
 • gabinety kosmetyczne
 • kluby sportowe
 • prywatna praktyka

pr mas 3

Dlaczego warto kształcić się na tym zawodzie

 • masażyści z dyplomem otrzymują uprawnienia z zakresu masażu klasycznego, segmentalnego, sportowego, limfatycznego
 • dyplomowani masażyści stosują wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych
 • zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa realizowane są w placówkach ochrony zdrowia, w oddziałach: neurologicznym, reumatologicznym, wewnętrznym, w przychodniach i placówkach pediatrycznych
 • absolwent po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje dyplom i tytuł Technika Masażysty (w dwóch językach) honorowany także za granicą

 

Dyplom

Ukończenie nauki w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu jest ośrodkiem egzaminacyjnym).

Dyplom (wraz Suplementem EUROPASS) jaki uzyskuje absolwent potwierdza szczegółowo jego kwalifikacje w zawodzie. Dyplom ten jest uznawany w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących). Europass-Suplement do Dyplomu jest wydawany bezpłatnie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w języku polskim oraz w wersji angielskiej lub niemieckiej na życzenie. 

tm2

Zobacz nasz Informator o kierunkach.
Dokumenty rekrutacyjne na
na kierunku technik masażysta już można dostarczyć do szkoły listownie lub osobiście. Pracownicy biura pomogą Wam - odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące kierunków kształcenia.

 

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu 
Trzenbicka 42, 50-230 Wrocław

Zapisy w sekretariacie pokój nr 113 
od poniedziałku do do piątku od godziny 7.30 do 15.30
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. /fax: 71 367 62 10, 71 367 86 66 tel. kom. 500 158 243