Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Księgozbiór

Biblioteka, to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie można popracować, ale również w czasie i porozmawiać o nowych trendach pojawiających się w literaturze, w sferze medycznej i socjalnej oraz pedagogicznej.Biblioteka posiada dwa pomieszczenia: wypożyczalnię oraz czytelnię z punktem multimedialnym (komputer z dostępem do internetu oraz drukarkę ze skanerem).

Księgozbiór zawiera 6 729 książek naukowych, beletrystyki oraz materiałów multimedialnych cały zbiór biblioteczny jest wprowadzony i opracowany w programie bibliotecznym MOL.

 

biblot

Woluminy są poukładane wg uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, co odpowiada następującym dziedzinom nauki:

 • Filozofia
 • Psychologia
 • Polityka społeczna
 • Statystyka
 • Demografia
 • Socjologia
 • Nauki polityczne
 • Nauki ekonomiczne: ekonomia, zatrudnienie, praca, bezrobocie, organizacja i zarządzanie
 • Nauki prawne: prawo, nauki, kryminalne, kryminologia, przestępczość, patologia kryminalna
 • Organizacja opieki i pomocy społecznej: praca socjalna
 • Pedagogika: wychowanie, szkolnictwo, wykorzystywanie wolnego czasu, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, wychowanie fizyczne i  sportowe, hobby, zabawy
 • Medycyna: anatomia, higiena ogólna i osobista, higiena odżywiania, napoje alkoholowe, abstynencja zwalczanie alkoholizmu, narkotyki, palenie tytoniu, akcje antynikotynowe zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, medycyna kliniczna
 • Pielęgniarstwo
 • Terapia, psychoterapia
 • Fizykoterapia: fizjoterapia, radioterapia i inne bez lekowe metody leczenia, masaż
 • Rodzaje i gatunki literackie

W czytelni znajduje się 10 tytułów prenumerowanych czasopism:

 • Głos nauczycielski
 • Dziecko
 • Mały artysta
 • Na temat
 • Problemy społeczne: vademecum kadr społecznych
 • Rehabilitacja w praktyce
 • Wspólne tematy
 • Wychowanie w przedszkolu
 • Zdrowie

niektóre czasopisma archiwalne gromadzone są od 1978r.

 • Dziecko krzywdzone
 • Lider
 • Polityka społeczna
 • Niepełnosprawność i rehabilitacja
 • Pracownik socjalny
 • Problemu opiekuńczo – wychowawcze
 • Problemy rodziny