Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej dachu i poddasza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu

Informacja o wyborze najkorzytstniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej dachu i poddasza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu [pobierz] 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej dachu i poddasza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu [pobierz] 

Opis warunków i wymagań przetargu nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej dachu i poddasza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu [pobierz]

Formularz ofertowy [pobierz]

Wzór umowy najmu [pobierz]

Zarządzenie nr 19 /2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem powierzchni użytkowej dachu i poddasza w budynku przy ul. Trzebnickiej 42 [pobierz]

Zarządzenie nr 21 /2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zaminy składu komisji prztargowej do otwarcia ofert i wyboru najkorzytniejszej oferty w przetargu na wynajem powierzchni dachu i podasza w budynku przy ul. Trzebnickiej 42 [pobierz]

 

Oferta wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazalnych we Wrocławiu 

Ofertę wynajmu pomieszczeń w budynku szkoły na zasadach najmu w drodze bezprzetargowej kierujemy do osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, artystyczno–rozwojową, leczniczą, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną i poszukują sali/sal na okres krótszy niż dwa miesiące.

Oferta obejmuje:

  • sale konferencyjne (na 80-100 osób),
  • sale szkoleniowe (na 40 osób; 25 osób)
  • sale warsztatowe (25 osób)
  • salę gimnastyczną,
  • pracownię pielęgnacji małego dziecka do nauki zawodu: opiekunka dziecięca,
  • pracownię masażu do nauki zawodu: technik masażysta
  • pracownię pielęgnacyjno-higieniczna do nauki zawodu: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej;
  • pracownię terapii zajęciowej do nauki zawodu: terapeuta zajęciowy


Zasady oraz ceny wynajmu pomieszczeń na zasadzie najmu bez przetargu reguluje:

 

pracownia pielegaulasala gimanstycznasala reklasZSPWJP 55413000x2000sala szkoleniowa

 

Informacja o wyborze najkorzytstniejszej oferty w ramach przetargu na wynajem sali komputerowej nr 209 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Informacja o wyborze najkorzytstniejszej oferty w ramach przetargu na  na wynajem sali nr 214 (pow. 28,63 m2) z umeblowaniem na biuro  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Informacja o wyborze najkorzytstniejszej oferty w ramach przetargu na wynajem sal dydaktycznych o numerach 205, 206,  207, 208 , 212,, 213 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Informacja o wyborze najkorzytstniejszej oferty w ramach przetargu na wynajem powierzchni pod dystrybutory napojów i przekąsek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu. 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin o wynajmie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu