Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

instytucje pomocy społecznej

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

pracownia terapeutyczna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Technik sterylizacji medycznej

Pracownik socjalny

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

10 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny

Kadra pedagogiczna

 • Jolanta Bojara: nauczyciel dyplomowany - Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu magister socjologii, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacją pomocy społecznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Anna Badowska: nauczyciel mianowany; magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju prowadzi zajęcia praktyczne i w zakresie przedmiotów medycznych (anatomia, fizjologia, rehabilitacja, pracownia terapii zajęciowej)
 • Barbara Grabowska: nauczyciel kontraktowy, magister fizjoterapii, studia podyplomowe wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu promocji zdrowia, prowadzi zajęcia z teorii masażu, zdrowia publicznego oraz z rehabilitacji;
 • Katarzyna Krajewska: nauczyciel mianowany; magister fizjoterapii, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego; prowadzi zajęcia w zakresie rehabilitacji i wychowania fizycznego i wychowania fizycznego;
 • Monika Kalecka: nauczyciel mianowany; magister pedagogiki, muzyk – wokalista, studia podyplomowe w zakresie terapii przez sztukę, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki; prowadzi zajęcia wychowania muzycznego i elementów arteterapii;
 • Jagoda Marcinkiewicz: nauczyciel kontraktowy, egzaminator egzaminów zawodowych; magister pielęgniarstwa; studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania w służbie zdrowia; kilkanaście lat doświadczeń w pracy pielęgniarki; prowadzi zajęcia z przedmiotów medycznych oraz zajęcia praktyczne;
 • Bogumił Niegosz: nauczyciel mianowany, magister kierunku wychowanie fizyczne, specjalność turystyka i rekreacja , studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i public relations, w zakresie odnowy biologicznej oraz kurs kwalifikacyjne w zakresie masażu leczniczego, prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z masażu leczniczego
 • Grażyna Oko: nauczyciel dyplomowany; magister pedagogiki i pedagogiki pracy, studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości, podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej; prowadzi zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, podstaw ekonomiki, pedagogiki;
 • Anna Pieczonka-Ziętara: nauczyciel mianowany, magister filologii germańskiej, prowadzi zajęcia z języka niemieckiego;
 • Grażyna Pokarowska: nauczyciel dyplomowany; magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz z innymi utrudnieniami w rozwoju, poradzi zajęcia praktyczne;
 • Katarzyna Puślecka: nauczyciel dyplomowany; magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, organizacji i zarządzania oświatą; prowadzi zajęcia praktyczne, podstaw pedagogiki, wychowania dziecka;
 • Jolanta Tetela-Płaszewska: nauczyciel dyplomowany; magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie studia podyplomowe w zakresie rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju oraz w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach służby zdrowia; prowadzi zajęcia praktyczne, przedmioty medyczne;
 • Elżbieta Resler: nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki w zakresie poradnictwa pedagogicznego, tłumacz języka migowego, prowadzi zajęcia z języka migowego.
 • Ewa Skiba: nauczyciel stażysta, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w podmiotach leczniczych, studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, prowadzi zajęcia praktyczne, przedmioty medyczne.
 • Aleksandra Skowron: nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczej, pracownik socjalny, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, prowadzi zajęcia praktyczne oraz przedmioty teoretyczne polityka społeczne oraz elementów psychologii i socjologii;
 • Przemysław Słowiński: nauczyciel kontraktowy; magister psychologii; prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych, z pogranicza psychologii, pedagogiki i socjologii;
 • Marzena Sosnowska-Simura: nauczyciel dyplomowany; magister filologii polskiej, nauczyciel bibliotekarz, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej i terapii zajęciowej nauczyciel – bibliotekarz;
 • Iwona Wilk: nauczyciel kontraktowy, magister fizjoterapii, kursy szkoleniowe w zakresie drenażu limfatycznego oraz masażu leczniczego, prowadzi zajęcia teoretyczne z anatomii i fizjologii, teorii masażu oraz zakresu zagadnień klinicznych oraz fizjoterapii oraz zajęcia praktyczne z zakresu masażu leczniczego;
 • Maria Wyrębska: nauczyciel dyplomowany; magister pielęgniarstwa, terapeuta zajęciowy, studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zdrowia; prowadzi zajęcia praktyczne, przedmioty medyczne, w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji;
 • Iwona Zarębska: nauczyciel dyplomowany; magister pedagogiki specjalnej, prowadzi zajęcia praktyczne, zajęcia z wychowania dziecka.
 • Ryszard Gaweł: nauczyciel dyplomowany, magister inżynier mechanik, studia podyplomowe w zakresie informatyki, prowadzi zajęcia z przedmiotu informatyka.