Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

8 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Technik BHP

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca Nadodrze

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

7 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny
Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Ekspercka kadra dydaktyczna

8 kierunków kształcenia

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Technik BHPAsystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

W centrum Wrocławia-5 minut na pieszo od dworca PKP i PKS

Praktyki zawodowe w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, szpitalach, zespołach rehabilitacyjnych, gabinetach kosmetycznych

Dyplom EUROPASS honorowany Polsce i Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne stoły i fotele do masażu

Specjalistyczne fantomy do nauki

Nie potrzebujesz matury

aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka- Szkoła publiczna

Dyplom EUROPASS możesz pracować w krajach Unii Europejskiej

Doskonale wyposażone pracownie masażu, pielęgnacji dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, terapii zajęciowej oraz pracownia kulinarna

Ekspercka kadra dydaktyczna

7 kierunków kształcenia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Bezpłatna nauka - Jesteśmy szkołą publiczną

Siłownia

Nie potrzebujesz matury,aby mieć doskonały zawód!

Nasze zawody gwarantują Ci pracę

Kursy dla osób z podstawowym wykształceniem - w zawodzie opiekun medyczny

Twój pomysł na życie

Jeśli lubisz pomagać innym, jeśli chciałbyś utrzymać siebie i najbliższych w zdrowiu i sprawności, jeśli chcesz pomagać społeczeństwu z gwarancją, że Twoje kwalifikacje pozostaną zawsze aktualne, to zapraszamy do naszych szkół policealnych! Publiczny charakter naszych szkół to nie tylko bezpłatna nauka, ale też najwyższa jakość kształcenia. Tutaj masz niepowtarzalną szansę na zdobycie dyplomu potwierdzonego europejskim certyfikatem EUROPASS, w 8 zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Pobierz Informator o zawodach 2014/2015
Rekrutacja trwa do końca sierpnia. Czekamy na Ciebie :-) U nas nauka jest bezpłatna na wszystkich kierunkach kształcenia.

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zawodzie opiekun medyczny - start maj 2015r.
Informujemy, że trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zawodzie opiekun medyczny. Rekrutacja trwa do końca kwietnia br. O przyjęcie na kurs kwalifikacyjny mogą ubiegać się kandydaci posiadający podstawowe lub średnie wykształcenie. Zapraszamy. 

100 % zdawalności na egzaminie w zawodzie opiekun medyczny uczestników kursu kwalifikacyjnego

Informuję, że wszyscy uczestnicy kursu kwalifikacyjnego kształcący się w zawodzie opiekun medyczny z grupy 1 K i grupy 1 Z zdali egzamin państwowy w zawodzie opiekun medyczny. Gratulujemy !!!

Uwaga: Konsultacje indywidualne i zbiorowe dla uczniów i słuchaczy szkoły - p. Iwona Zarębska (pobierz terminarz zajęć). 

Uroczyste rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego

W dniu 6 marca 2015r. o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie zajęć dla uczestników kursu kwalifikacyjnego opiekun medyczny (klasa 1P) oraz dla słuchaczy (klasy 1J) Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w siedzibie szkoły przy ul. Trzebnickiej 42. Pierwsze zajęcia dla uczestników kursu - klasa 1P oraz słuchaczy w zawodzie opiekun medyczy 1 J odbęda się w sobotę 7 marca (sobota) 2015r. o godz. 8.00. Zapraszamy. 

Ważne terminy dla słuchaczy klas I A, I D, I F
Poniższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do: 
podania o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu do 21 lutego 2015 roku 
prośba o przyjęcie na praktykę zawodową do 7 marca 2015 roku,
prace kontrolne do 15 marca 2015 roku

Aktualne terminy zjazdów oraz plany dla klas stacjonarnych i zaocznych

tryb stacjonarny

tryb zaoczny

TERMINY  REALIZACJI  ZAJĘĆ W  SZKOLE POLICEALNEJ SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH ZAOCZNEJ

I.  14, 15 lutego 2015 (sobota, niedziela)
II. 21, 22 lutego 2015 (sobota, niedziela) 
III. 07, 08  marca 2015 (sobota, niedziela)
IV. 14, 15 marca 2015 (sobota, niedziela)
V. 21,22 marca 2015 (sobota, niedziela)
VI. 28, 29 marca 2015 (sobota, niedziela)
VII. 11, 12 kwietnia 2015 (sobota, niedziela)
VIII. 18, 19 kwietnia 2015 (sobota, niedziela)
IX. 25, 26 kwietnia 2015 (sobota, niedziela) - koniec zajęć kursu kwalifikacyjnego 
X. 09, 10 maja 2015 (sobota, niedziela) 
XI.16,17 maja 2015 (sobota, niedziela) 
XII. 30, 31 maja 2015 (sobota, niedziela)

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W TERMINARZU ZJAZDÓW ORAZ WPROWADZENIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PIĄTKI OD 16.20

Uczniowski Mini Projekt Badawczy

Od 14 listopada 2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu realizuje Uczniowski Mini Projekt Badawczy pt.: Badania wrażliwości uciskowej wybranych mięśni grzbietu po zastosowaniu masażu klasycznego grzbietu" w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu. 
Uczniowski Mini Projekt badawczy jest realizowany w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II", Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

    

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.